Блог

Мотивационното писмо е важно допълнение към автобиографията. То е Вашият допълнителен инструмент и възможност да Ви поканят на интервю. Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема: привличате внимание предизвиквате интерес обосновавате мотивацията си за работа насърчавате съответна реакция от страна на работодателя За да се спре точно на вашата кандидатура и да ви покани на интервю, работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси:             Отговаряте ли и в каква степен на изискванията за даденото работно място - образование, трудов опит и умения. В каква степен това, което сте работили преди, се доближава до работата, за която кандидатствате. Дали предварително сте проучили фирмата, в която кандидатствате. Какво ви привлича в обявената работа - това е личната ви мотивация да кандидатствате точно в тази фирма, за тази позиция. Желанието ви за развитие. С какво вие ще допринесете за работата и с какво тя ще спомогне за вашия професионален напредък. Преди да започнете да пишете самото мотивационно писмо, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за: Дейността, която извършва - сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н. Ръководство - как и от кого се управлява Големина на фирмата - брой служители, длъжности Клиенти Конкуренти Тази информация можете да намерите в интернет; от познати, които работят в тази област; от конкуренти;  реклами и др. Как се пише мотивационно писмо? В горния десен ъгъл е полето за обратна връзка (тук се пишат Вашите имена;  телефон и имейл. Най-отдолу, под имейла се пише датата, на която е изпратено писмото). В ляво под датата се пише адрес на фирмата . (Ако се изпраща по електронна поща, това не е необходимо). Препоръчително е мотивационното писмо да се адресира до конкретна личност. Ако не Ви е известно име, можете да го адресирате до човек, заемащ определена длъжност (Човешки ресурси, Личен състав, Мениджър...) Обръщение (Уважаеми г-н/г-жа .....) Същинско писмо Тук се споменава причината за Вашето писмо, откъде сте научили за възможността за работа във фирмата (обява, познат и др.) и длъжността, за която кандидатствате. Следват два параграфа. В първия се дава повече информация за Вашите умения и качества, а във втория защо се интересувате от компанията и длъжността, за която кандидатствате. Отбележете с какво Вие ще бъдете полезен за фирмата - Вашите умения, възможности, качества, опит и постижения. Ако имате натрупан опит отбележете Вашите силни страни и постижения. Включете детайли, които не са описани в автобиографията Ви. Ако нямате натрупан опит (в момента учите или току-що сте завършили) артгументирайте се защо Вашето образование Ви прави подходящ за конкретната длъжност. Тук е мястото където да убедите работодателя, че Вие сте подходящият човек за тях. Завършете писмото с готовност за лично интервю, в удобно за тях време. Благодарете за отделеното време и разбира се напишете „С уважение (Вашето име и фамилия)“ Няколко препоръки Мотивационното писмо трябва да подчертае, как Вашите способности и опит отговарят на очакванията на потенциалния работодател. С писмото си трябва да убедите организацията да предприеме действия във Ваша полза. Използвайте силни думи, най вече глаголи. Ето малък списък, който повечето работодатели харесват да видят: Управлявам, Продавам, Организирам, Изобретявам, Усъвършенствам, Оптимизирам, Разработвам, Подобрявам, Координирам, Произвеждам, Разширявам, Преговарям, Създавам, Внедрявам, Контролирам, Оценявам, Изграждам. Тези глаголи ще покажат ясно, че сте човек, който решава проблеми и създава възможности, не само “ходи на работа”, но и носи резултати. Мотивационното Ви писмо трябва да съдържа ясна причина, защо организацията трябва да Ви наеме. Никога не лъжете! Пишете различни мотивационни писма за различните работодатели и организации. Научете колкото е възможно повече за фирмата, за да сте по-убедителни като представяте своите умения и знания, с които ще допринесете за успеха ѝ. Оформете добре текста от графична гледна точка. Той трябва да се чете лесно и бързо, да не е прекалено ситен или сбит. Използвайте общоприет и четлив шрифт (Arial, Times New Roman) и размер (11-12). Най-добре би било, ако мотивационното ти писмо заема максимум 75-80% от една страница A4. Примерно мотивационно писмо
Какво е CV/автобиографията? Автобиографията представлява кратко представяне на вашия опит, образование и умения. Цел на CV-то/ автобиографията: Основната цел на CV-то е да ви осигури покана за интервю за желаната от Вас работна позиция.  Автобиографията е Вашата реклама, която ще продаде вашите професионални умения. Независимо от това колко сте способни и подходящи за дадена позиция, CV-то е единствената врата, която води към интервюто, с което да спечелите работодателя. Ето защо, то трябва да е възможно най-доброто, на което сте способни. Какво включва CV-то/ автобиографията? Лични данни: Задължително трябва да се включи името и фамилията, телефонен номер, имейл адрес. Някои работодатели предпочитат да комуникират по имейл, докато за други телефонът си остава най-бързият и лесен начин за осъществяване на връзка. Разпространена практика е в CV-то да се включва също домашния адрес и дата на раждане. Все още има и работодатели, които изискват информация за пол, семейно положение, деца и други детайли, които нямат отношение към това дали кандидатът е подходящ за длъжността. Факт е, че тази информация няма връзка със способностите на кандидата да се справи с изискванията на позицията и следователно не е необходимо да бъде упоменавана в автобиографията. Някои работодатели изрично искат контакти на кандидата в Skype / ICQ или друг канал за обмяна на информация. Обикновено това са високотехнологични компании, които са отворени към всякакви информационни средства, имат клонове в чужбина или пък в друг град. Факт е, че комуникацията по интернет си остава един изключително лесен и евтин начин да се преодолеят разстоянията, така че ако използвате Skype / ICQ, може да посочите своя акаунт. Повечето работодатели предпочитат да видят и приложена снимка към личните данни. Чести грешки: - Звучи невероятно, но съвсем не са редки случаите на кандидати, които забравят да посочат своето име и/или поне един контакт с тях (независимо дали телефон, имейл, Skype или друго); - Лошо впечатление правят също неофициални имейл адреси от типа на [email protected]; [email protected]; [email protected] и подобни. Приемете за необходимо да създадете друг имейл адрес, който да ви служи за „официални” цели, каквото е кандидатстването за работа. Добро впечатление правят имейл адреси, съставени от име и фамилия, като например [email protected], [email protected]; [email protected] - В случай че прилагате снимка към автобиографията си, уверете се, че тя е представителна. Масова практика сред по-младите и неопитни кандидатстващи е да слагат снимка, на която много се харесват, но момиче по бански на плажа или момче с бира и цигара, прегръщащо двамата си приятели в дискотека, не са сред фаворитите на работодателите. Най-добре използвайте професионална снимка от фотограф или поне такава, на която сте официално облечени и снимани на неутрален фон. Пред перспективата да изпратите „лоша” снимка, по-добре не изпращайте никаква. - Масова практика е, когато се прилага снимка, тя да е в отделен прикачен файл към имейла. Въпреки че това не е фатално, много по-добре би говорило за вашите способности за боравене с MS Office, ако осъразмерите снимката и я пейстнете в самото CV на подходящо избрано за целта място. Профил / Ключови постижения: Не е задължително да помествате секцията, най-често именувана като „Профил” или „Ключови постижения”, но ако е добре написана, със сигурност ще ви даде конкурентно предимство пред другите кандидати. Идеята е в началото на CVто накратко да поместите в три-четири изречения своите най-силни страни, професионални постижения и качества. Целта на това въведение във вашата автобиография е да „продадете” себе си. Примерен профил за Финансов анализатор може да изглежда така: „Профил: Динамичен и ориентиран към резултатите професионалист с доказан опит във финансовите анализи. Детайлно познаване на корпоративните финанси, финансовите пазари и стратегическото планиране. Опит в постигането на предизвикателни цели във високо изискваща среда и кратки срокове. Притежава умения за решаване на комплексни проблеми, аналитично мислене, ориентация към детайла, постоянство и позитивна нагласа.” Трудов опит: Някои автори препоръчват първо да се посочи образованието и след него да се помести трудовият опит, но от гледна точка на работодателя трудовият опит е от най-същественo значение в CV-то. Естествено, ако все още нямате такъв или е твърде скромен, може първо да поместите графата с образованието, като изтъкнете всички ваши постижения. Трудовият опит е препоръчително да започва в хронологичен ред, като на първо място поставите настоящата си работа или, в случай че в момента не работите, последната позиция, която сте заемали. Тази подредба улеснява работодателя в това бързо да съпостави вашата подготовка към позицията, която той предлага. Факт е, че ако почнете с началото на житейския си път и изредите 10 позиции, които сте заемали като продавач, стажант, монтьор, пласьор и други, е много възможно да разочаровате работодателя преди да е стигнало търпението му до трета страница, където става ясно, че от 2 години работите като търговски мениджър, за каквато и позиция кандидатствате в момента. В раздела „Трудов опит” трябва да поставите задължително периода, в който сте работили на дадена позиция, името на позицията и фирмата. Препоръчително е да включите също информация за конкретните задължения, които сте изпълнявали, тъй като често с едно и също име на позиция се означават различни отговорности. Едно неправилно разбиране на позицията от страна на работодателя би могло да ви коства така желаното интервю за работа. Чести грешки: - При писането на трудовия опит и образованието най-често кандидатите не успяват да представят ясно какво, кога и къде са работили. Често има сгрешени дати, застъпващи се периоди, забравени имена на работодатели, други пък умишлено или случайно са изпуснати. Прави много неприятно впечатление, когато даден кандидат дори не е наясно кога и какво е правил. Това буди съмнение относно неговата отдаденост на работата, създава недоверие и най-често дори не е поканен на интервю. - Не е рядкост кандидатите, които често са сменяли работни места, в един момент да губят ясни спомени за това какво кога са правили. Дори и да са успели в CV-то правилно да пресъздадат работните си места (например позовавайки се на трудовата си книжка), на интервюто за работа изпадат в противоречия за професионалния си опит и дори искат от работодателя своята автобиография, за да се подсетят за трудовите си дейности. Обикновено това коства така желаното ново работно място. Образование: Прието е да се посочва средното и висшето образование, ако има такова. Препоръчителната последователност отново е от най-последна образователна степен към по-предходни. Посочва се периодът, името на специалността, степента (бакалавър или магистър) и учебното заведение. Дори в момента да сте студент, посочете какво и къде учите (както и каква форма – редовно, задочно, дистанционно), защото за много работодатели има голяма разлика дали сте със средно или с перспектива да завършите висше образование. Далновидните работодатели гледат в дългосрочен план на назначаваните кадри и за тях вашето образование може да е ключово за решението за наемане на работа. Освен това могат да преценят предварително дали са склонни на гъвкаво работно време, за да посещавате изпити и занятия, и по този начин да ви спестят едно ненужно интервю, ако не са готови на компромиси с работния график. Професионални умения / Компетенции: В тази графа е необходимо да се изброят езиците, които човек владее, какви компютърни програми използва (например Word, Excel, специализиран софтуер), шофьорска книжка (ако има такава). Ако работодателят е посочил някакви по-специални изисквания за владеене на софтуер, например SPSS, отбележете също дали го владеете и в каква степен, ако сте запознати с програмата. Чести грешки: - Най-типична грешка е надценяването на уменията и много по-рядко – подценяването им. В повечето случаи кандидатите завишават нивото си на владеене на дадено умение, например език, за да увеличат шансовете си за интервю. И въпреки че това наистина може да им осигури среща с бъдещия работодател, разочарованието му от това, че владеенето ви на английски не е перфектно, а дори доста ниско, би могло само да гарантира отхвърлянето ви като кандидат. Интереси: Тази част има единствено пожелателен характер и ако решите да я включите, направете го в края на автобиографията, тъй като тя не е пряко свързана с работата и е от най-слабо значение за работодателя. Хубаво е да я включите, само ако личните ви интереси и хобита биха допринесли за кандидатурата ви. Ако например кандидатствате за продавач-консултант на компютри, а компютрите са вашата най-голяма страст, то тогава може само да спечелите от това. Но ако обичате да колекционирате монети, това или не би заинтригувало работодателя, или би се зачудил защо не сте избрали някое по-социално ориентирано хоби, като например баскетбол. Препоръки: В края на CV-то може да посочите имена и координати за връзка с ваши предходни работодатели, за които сте сигурни, че биха се изказали позитивно за вашето представяне. В България не е особено разпространено да се посочват такива, така че освен ако самият работодател не изисква изрично, не е необходимо да рискувате излишно. Примерна автобиография                                                                                                                                                                                                       Източник:mycareer  
Да се явите на интервю за работа е важно предизвикателство, през което всеки човек минава поне един път през живота си, а на някои им се случва много по-често. Наред с изискванията за образователна степен, опит, ерудираност, комуникативност, голяма част от работодателите търсят в кандидата си и представителен външен вид. Всеобщо правило е, че трябва да се следва по-консервативен стил на обличане при интервю за работа. Но това в никакъв случай не означава да сте облечени задължително с черен костюм с обикновена бяла риза. Дори голяма част от работодателите вече признават, че когато интервюират бъдещ служител, облечен като за юридическа кантора, се чувстват силно отегчени. Освен, ако не кандидатстват именно за правна фирма. Разбира се, в зависимост от позицията, за която кандидатствате, е необходимо да съобразите визията си за първото интервю с HR-а на компанията или с бъдещия си ръководител. За да сме ви полезни, ние ви предлагаме няколко универсални визии за този важен момент от кариерата ви, както и практични съвети какво да изберете и какво да пропуснете при облеклото си. Идеи за различните сезони Визия през зимата Ако отивате на интервю през зимния сезон, ще трябва да съобразите климатичните условия и да се облечете подходящо за студено време. Напълно приемливо е да сте с панталон, фин пуловер , може и в комбинация с риза, дебело палто, боти или ботуши, без да забравяте да сложите елегантно бижу за завършек на визията. Визия за пролет/есен През тези два сезона, които са със сходни климатични условия е подходящо да изберете сако, панталон/рокля с дълъг ръкав/пола, боти или по-ниски обувки. Сакото е препоръчително да присъства във визията ви, защото дава завършеност на образа. За да разнообразите класическия вариант, съставен от блуза/риза и черен панталон, може да изберете в горната част да има цветен акцент или пък флорални мотиви. Визия за лято Ако отивате на интервю през най-слънчевия и топъл сезон, имате много възможности. Облечете нещо, в което ще се чувствате удобно, но внимавайте с дължините и разголените дрехи. Макар и времето да предразполага към разсъбличане, вие трябва да покажете вкус и усет за елегантна визия. Стилове Официална визия Не се чувствайте длъжни да изглеждате твърде консервативно, когато отивате на интервю. Напротив, може да си позволите малко свобода и да изразите част от своята индивидуалност чрез аксесоар, обувки, бижу или чанта. Важно е да се придържате към стилен външен вид, без твърде натрапчиви и разсейващи елементи от облеклото ви. С подобна визия може да се явите на интервю за административна позиция, за работа в институция, в адвокатска кантора, офис асистент, медицински работник, агент на недвижими имоти и други. Високите обувки са позволени, но никога не обувайте чисто нови обувки, които не сте разходили предварително. Важно е да изглеждате стабилни, с уверена походка, а ако сте с неудобни обувки, това веднага ще проличи. Кежуъл Може да приложите по-свободен стил на обличане, ако кандидатствате за позиция, която няма стриктен дрескод и не изисква официално облекло на работното място. За по-свободни професии може да оставите в гардероба класическия костюм и да изберете дрехи, в които се чувствате удобно. Комфортът е важна част от външния вид, защото така ще излъчвате спокойствие и увереност на интервюто. Артистична визия Когато кандидатствате за артистични позиции като аранжор, стилист, гримьор, коафьор, фотограф, моден редактор, може да си позволите по-смела и леко ексцентрична визия. При подобни интервюта може да добавите обемни бижута, обувки на висока платформа, да смесвате десени. Детайли, които имат значение Маникюрът ви да бъде в по-неутрален цвят, без прекалено разсейващи погледа рисунки и фигури. Носете умерен грим. Бъдете със здрави и добре почистени обувки. Какво да не правите на интервю за работа: Да носите твърде къса пола или блуза с голямо деколте. Да носите мрежести и фигурални чорапогащници/чорапи (изключение правят интервюта за работа за по-артистични професии, в които ексцентричният външен вид е дори задължителен). Да ходите с мокра коса. Да използвате твърде силен парфюм. Да носите прекалено много бижута и аксесоари. Прекален обем и "вафли" в косите не са подходящи за интервю за работа. Да носите слънчеви очила . Към красивата си и стилна визия не забравяйте да се усмихвате, защото усмивката е ключът, който отваря всяка врата.   Автор: Мария Дуковска
Интервюто за работа цели да допълни и надгради информацията, която сте посочили в автобиографията. То обикновено продължава между 20 и 40 минути в зависимост от позицията. По правило – колкото по-висока е позицията, за която кандидатствате, толкова по-дълго и задълбочено е интервюто (възможно е дори да продължи часове). Смята се, че всеки въпрос има правилен отговор, който ако наизустите и декламирате, ще ви одобрят. Истината е, че това е една от най-големите грешки, които може да направите. Първо, един опитен интервюиращ никога няма да се подведе от лъскавите фрази (защото ги e чувал поне милион пъти) и би продължил да ви задава въпроси, докато не получи откровен отговор. Второ, ако не получи откровен отговор, най-вероятно ще бъдете дисквалифицирани от конкурса, тъй като дори един „лош”, но предвидим в действията си, кандидат, е за предпочитане пред измамно „добрия”, но непредсказуем като поведение кандидат. Темите, които задължително се обсъждат по време на интервюто, са опит, образование, допълнителни квалификации, мотивация и професионални интереси. Опитните интервюиращи изследват също и така наречените „меки” умения с подходящи поведенчески и ситуационни въпроси с цел да са сигурни, че кандидатът не само е подходящ за работата, но също така и за компанията, организационната култура, микроклимата в колектива, споделяните ценности и нагласи в организацията. Има обаче един набор от стандартни въпроси, които почти винаги биват задавани, тъй като те целят да извлекат най-важната информация за вас и вашия опит. „Класическите” въпроси, които може да очаквате, перифразирани малко или много, могат да бъдат обобщени по следния начин: Началото на интервюто включва представяне на интервюиращия, неговото име и позиция в компанията. Следват някои „разчупващи леда” въпроси от типа на „Лесно ли намерихте нашия офис?”, „Успяхте ли да намерите място за паркиране?”, „Днес е много хубав ден, нали?” и други подобни, които целят единствено да ви отпуснат и предразположат. Какво ви подтикна да кандидатствате за позицията „Х”? – Изследва се мотивацията на кандидата. Преди да се явите на интервюто, това е най-важният въпрос, който трябва да си зададете първо на себе си. Защо искам тази работа? И най-вече – сигурен ли съм, че я искам? Много често кандидатите подават автобиография за всяка позиция, която им се стори „прилична”, но без да си зададат въпроса дали техните интереси и нагласи съвпадат с предлаганото от позицията. Често човек кандидатства например за Специалист обработка на документи, където единствено и само се въвежда и архивира информация, а въпросният човек е толкова жизнен, общителен и приказлив, че това е последната позиция, на която би издържал дори един работен ден. Не се изненадвайте, че в този случай ще бъдете отхвърлени за позицията. Всеки работодател търси човека, който може най-всеотдайно за дълъг период от време да работи дадена работа. Дори да сте квалифицирани за позицията, ако личните ви нагласи и качества не кореспондират с необходимите, няма нито да сте достатъчно ефективни, нито да се задържите на работата, а най-малко – бихте изпитвали удовлетворение от нея. Активно ли си търсите работа? Освен при нас къде още кандидатствате? – Тези въпроси най-често целят да видят дали имате ясни професионални цели или кандидатствате навсякъде и за всичко. Отговорът издава много за вашата мотивация, така че внимателно обмислете думите си. Какво знаете за нашата компания? – С този въпрос отново се проследява мотивацията на кандидата, в частност интересът му към фирмата. Ако той не е положил усилия да научи повече за бизнеса на компанията, това се приема като сериозен минус. Всеки работодател търси човек, който се интересува живо от бизнеса на компанията. Следователно кандидатът, който се е постарал да влезне в страницата на фирмата (почти всички вече имат такава) и да научи повече за дейността и успехите ѝ през годините, със сигурност ще изпъкне пред останалите кандидати. Разкажете ни за Вашия професионален опит. – Обикновено кандидатите приемат много скептично този въпрос, тъй като си мислят, че интервюиращият дори не си е направил труда да прочете автобиографията им. Истината е, че ако не го беше направил, той не би бил поканен на интервю. Този широко скроен въпрос се предпочита от работодателите, тъй като чрез него кандидатът има свободата да изложи своя професионален опит и начинът, по който го прави, често разкрива за него повече отколкото самият опит като такъв. Думите, които подбира, интонацията, въодушевлението или досадата, с която се описва дадена работа, епитетите относно плюсовете и минусите на предходните работни места – всички тези вербални и невербални знаци дават най-пълна и истинска информация за човека, а не само за професионалиста. Какви задължения / отговорности имахте на позицията Х, Y, Z? – Ако вие сами не изтъкнете вашите отговорности, то този въпрос със сигурност ще последва, тъй като една позиция в две различни фирми често много се различава. Целта на интервюиращия е да направи паралел между вашите знания и умения и тези на предлаганата позиция. Затова, докато се подготвяте за интервюто, прочетете още веднъж изискванията на обявата и по време на интервюто сами правете връзката между предходните ви задължения и как те се съотнасят и биха допринесли към позицията, за която кандидатствате. Защо напуснахте предходната си работа? / Какво ви провокира да смените предходната си работа? – Този въпрос със сигурност се позиционира сред челните места в класацията на най-омразните въпроси по време на интервю. Колкото и да не искате да ви го задават, почти изключено е той да не бъде сред фаворитите на интервюиращия. Причината да е толкова мразен от кандидатите и толкова обичан от работодателите е една и съща: този въпрос разкрива много, дори прекалено много, както за мотивацията, така и за нагласите на човек и негови личностни особености. Няма никакъв смисъл да пробутвате така лансираните отговори от типа на: „Разбирахме се чудесно, но въпреки че се справях отлично и работодателят ми беше много доволен, заедно решихме, че съм стигнал тавана на възможностите си в тази фирма и е време да разгърна потенциала си, като продължа напред.” Бъдете сигурни, че никой интервюиращ няма да се задоволи с клиширан отговор като този. Единствено може да провокирате серия от „дълбаещи” въпроси с цел да се разкрие какво криете. Дори и нищо особено да не криете, по-добре изтъкнете истинската причина, за да приключите бързо и безболезнено темата, отколкото да рискувате да повдигнете съмнения. Какво най-много / най-малко ви хареса на предходната работа? – Този въпрос понякога не се задава изрично, тъй като в повечето случаи кандидатът сам разкрива какво му е харесвало и какво не, докато разказва за трудовия си път. Целта на този въпрос е отново да се направи паралел между старата ви и потенциално нова работа и да се види дали би ви допаднала новата позиция. Ако не ви е харесвало да работите с хора като Кол център оператор, няма причина работодателят да вярва, че би ви харесала и позицията на продавач-консултант, тъй като там общуването с хора е не по-малко. Как се виждате в перспектива? / Какво бихте искали да постигнете? – Често интервюиращите задават този тип въпроси, като фиксират конкретен времеви период – 1, 3, 5, 10 години. Обикновено тази времева рамка много смущава кандидатите, но всъщност не е толкова важно дали ви питат за след година или три – важното е дали имате визия за това как искате да се развивате. Мотивираните и амбициозни хора обикновено имат цели – дори да не могат да ги фиксират с точност до 1, 2 или 3 години, те знаят какво биха искали да постигнат. И обратното – невъзможността да дадете отговор се възприема като незаинтересованост и носене по течението. Колко време се виждате на тази позиция? – Този въпрос също е доста често срещан, въпреки че надали някой някога е отговорил честно на него. Именно поради това неговото използване не се препоръчва, но така или иначе е много разпространен. Ако ви го зададат, трябва да имате предвид, че работодателят основно се интересува от това колко време може да разчита на вас. Никой не иска да обучава и въвежда няколко месеца нов служител и точно когато е започнал да се справя добре, да напусне. С какво бихте допринесли за нашата организация? – Това е моментът, който трябва да използвате, за да спечелите интервюиращия на ваша страна. Направете паралел между професионалните си познания и опит и изискванията на позицията. Не бъдете скромни („Ами не знам” не е приемлив отговор), но и не използвайте прекалено силни изрази от типа: „Няма по-добър от мен в тази област.” Вместо определения, изтъквайте факти и конкретни постижения. Кои са Вашите силни и слаби страни? – Този въпрос също е безкрайно недолюбван от кандидатите и предпочитан от интерюиращите. Причината е, че изисква човек да си направи самоанализ и да представи обективно информацията за себе си. Тези качества свидетелстват за зрялост и себепознание. Въпреки че звучи така сякаш няма правилен отговор на този въпрос, помислете обективно върху качествата си. Когато изтъквате положителни качества, задължително ги подкрепете с пример от практиката и живота си, за да внушите доверие и да не изглежда като себевъзхвала. Относно отрицателните качества – почти всеки кандидат се затруднява да отговори. Едни – защото не искат да казват нищо компрометиращо, други – защото не могат да си направят самоанализ и наистина не знаят какво да отговорят. Затова помислете предварително върху този въпрос. Със сигурност отговор от типа: „Не знам” няма да е във ваша полза и може да навреди повече на кандидатурата ви, отколкото да признаете например, че подредеността не е най-силното ви качество. Когато говорите за отрицателните си качества, опитайте се да използвайте положително натоварени определения, както направихме в предходното изречение. Не казвайте: „Слаба страна ми е точността и обикновено закъснявам за работа ”, а по-скоро „Може да се желае още от точността, с която идвам на работа, но организираността ми през работния ден със сигурност компенсира затрудненията, последвали от сутрешния трафик.” Ако имате „дупки” в CV-то, през които не сте работили, със сигурност ще последва въпросът „Какво сте правили през това време и защо не сте работили”? – Един от основните страхове на работодателя е дали може да разчита на служителите си. Времеви дупки в трудовата биография със сигурност будят подозрения и затова бъдете подготвени да ги обясните. Колкото по-дълго сте седели без работа, толкова повече въпроси ще повдигне и потенциалният работодател. Бъдете откровени, тъй като, ако прикриете факта, че сте били съкратени / уволнени, това лесно може да бъде проверено с един телефонен разговор с предходния работодател. Помислете върху това по-скоро как да убедите бъдещия си работодател, че заслужавате доверие, като изтъкнете вашите професионални знания и постижения. Въпроси относно конкретни знания, умения, необходими за позицията: език, компютърни умения, шофьорска книжка и т.н. – Обикновено в края на интервюто винаги следват конкретни въпроси за придобити квалификации, като не е изключено след интервюто и да ви подложат на тест за някоя от тях. Така че когато се самооценявате в CV-то си и пишете, че владеете отлично френски, от вас ще се очаква да може да защитите това твърдение по време на интервюто и/или теста. Едно надценяване се тълкува като липса на обективна самооценка, която ще се прояви и в работата, затова по-добре бъдете честни, отколкото да се изложите по време на интервюто. Ако се спрем на кандидатурата ви, кога бихте могли да започнете? – Въпросът предполага конкретен отговор. Неговата цел е единствено информативна – работодателят трябва да е наясно дали имате едномесечно, двумесечно или най-нежеланото – тримесечно предизвестие. Каква заплата очаквате? – Обикновено в края на интервюто работодателят повдига и този често пъти нежелан от кандидатите въпрос. Всеки предпочита да му се каже конкретна сума и сам да прецени дали го устройва. Работодателите обаче имат лош опит с хора, които се съгласяват на една заплата, а след два месеца напускат, защото са си намерили по-високо платена работа. Въпреки че тази опасност няма как да се елиминира напълно, работодателят иска първо да се ориентира какво очаква кандидатът и ако е много над възможностите на фирмата, предпочита да не рискува с назначаването на потенциално недоволен от заплатата служител. Когато отговаряте, помислете наистина каква е сумата, която ще ви удовлетвори – няма смисъл да завишавате или снишавате сумата, само и само за да спечелите работата. Със сигурност няма да се чувствате удовлетворени и скоро ще потърсите нова. Какво обичате да правите през свободното си време? – Обикновено работодателите задават този въпрос, за да придобият по-добра представа за човека, който стои пред тях. Бъдете откровени – трудно бихте могли да объркате нещо на този въпрос, освен ако нямате някое наистина странно хоби, като да палите пожари например. Но в класическия случай вие сте, какъвто сте, и споделянето на лични занимания и интереси би могло да ви сближи с работодателя. източник:mycareer.bg
50-те най-добри работни места Работа ли е - не ми я хвали, това е общоизвестно, но много от най-добрите професии имат няколко общи атрибута: Те са заплатени добре, предизвикват ни година след година, отговарят на нашите таланти и умения, не са твърде стресиращи, предлагат възможност за напредък през цялата ни кариера и осигурява задоволително равновесие между професионалния и личния живот. Дали позицията е в търсена също е от значение. US News използва тези характеристики, за да класира 100-те най-добри работни места за 2018 г. Поради нарастването на средната възраст на Земята, не е чудно, че първите позиции се заемат от медицински специалности. 1. Разработчик на софтуер Разработчиците на софтуер разработват технологиите, които понякога приемаме за даденост всеки ден. Най-добрите разработчици на софтуер са творчески и имат технически опит, за да осъществяват иновативни идеи. Може би очаквате разработчиците на софтуер да седнат на бюрата си и да проектират програми по цял ден - и те го правят, но тяхната работа включва много повече отговорности. Разработчиците на софтуер са много търсени в момента. Те работят в различни индустрии, включително проектиране на компютърни системи, производство и финанси. Бюрото по трудова статистика прогнозира повече от 30% ръст на заетостта за разработчиците на софтуер между 2016 и 2026 г., което е много по-бързо от средното за всички професии. 2. Зъболекар Зъболекарите диагностицират и лекуват проблеми, свързани с устата, венците и зъбите на пациента. Необходимостта професионалисти да изследват нашите зъби не избледнява. Тъй като все повече хора искат козметични процедури като избелване на зъбите и др. търсенето на зъболекари расте. 3. Лекар Лекари: Те са хората, които наричаме, когато контракциите идват на всеки пет минути. Ние се втурваме към тях за счупени ръце, когато открием лунички... Пристигаме при тях с кашлица и настинка и когато подозираме, че майка ни може да загуби паметта си или че сърцето на татко работи твърде трудно. Те са акушер-гинеколози, гинеколози, лекари, дерматолози, доставчици на първа помощ, невролози и кардиолози... През последните няколко десетилетия сме постигнали огромен напредък в областта на медицината, което прави грижите за пациентите по-добри. Тази кариера предлага големи възможности и потенциал. Застаряването на населението, с нарастващи здравословни проблеми ще накара повече хора да прибегнат до услугите на лекарите. 4. Психиатър Психиатрите са лекари, които диагностицират, лекуват и работят за предотвратяване на разстройства, свързани с ума и психическото здраве. Психиатрите могат да предписват широк спектър от лекарства, дори да препоръчват хоспитализация. Все по-големият брой пациенти с психично-здравни проблеми, особено след като населението нараства и е на възраст ще доведе до значително увеличение на търсенето на подобни специалисти. 5. Педиатър Педиатрите са лекари, занимаващи се с физическото, емоционалното и социалното благополучие на децата от ранна детска възраст до младежи. Педиатрията има и множество специализации, вариращи от неонатологията, онкологията и хематологията до развитието - поведенческата педиатрия и психиатрията. Тези, които избират да бъдат педиатри, трябва да обичат да се намират около деца и да разбират детските проблеми. "Това е едно от малкото работни места, където лекарят може да прегърне пациентите си", обяснява неонатолог и професор по педиатрия в медицинското училище на Dell в Тексаския университет в Остин. 6. Протеотист Протеолозите са специалисти по дентална медицина, които възстановяват и подменят зъбите, за да подобрят функцията на устата или вида на вашата усмивка. Правилно монтираните протези имат многобройни предимства, включително подобряване на говора, хранителните възможности и самочувствието. Тази професия, подобно на други ще продължи растежа си, отчасти, от поколението бейби бум, което изисква сложна стоматологична работа с възрастта. 7. Медицинска сестра През следващото десетилетие ще изпитаме сериозен недостиг на специалисти в областта на здравеопазването, предизвикани от застаряващото поколение. Темпа на растеж показва сигурността на работата на практикуващите медицински сестри. 8. Статистик Статистиците практикуват науката за използването на данни, за да вземат решения. Те решават от какви данни се нуждаят и как да ги събират, да проектират експерименти, да събират данни, да анализират и интерпретират данните, а след това да докладват за заключенията. И за разлика от повечето професии, статистиката може да се приложи към голям брой области или въпроси, като околната среда, обществената безопасност, здравеопазването и спорта и т.н. Всеки проблем в реалния свят почти винаги ще изисква някои данни да бъдат анализирани и интерпретирани, генерирайки решения с добавена стойност използвайки статистически данни. Очакванията са нуждата да нарасва с много бързи темпове. Все повече индустрии и организации ще изискват използването на статистически анализи, които да им помогнат да взимат информирани решения. 9. Акушер-гинеколог Акушер-гинеколозите създават нов живот в света и се грижат за спектъра на репродуктивното здраве на жените. 10. Устна и лицево-челюстна хирургия Устните и лицево-челюстните хирурзи извършват операции на лицето, устата и челюстта. 11. Професионален терапевт Професионалните терапевти работят с пациентите, за да изградят или възстановят способностите си да изпълняват ежедневните задачи на живота. Всъщност, професионалната терапия може да изглежда много различно в зависимост от видовете проблеми, с които пациентът се занимава, независимо дали е психически, физически, емоционален или развиващ се. След задълбочена оценка на пациента, терапевта ще създаде план и ще работи, за да помогне на пациента да постигне определени цели, независимо дали става дума за хранене и къпане, за работа с компютър и поддържане на бюджет. 12. Физиотерапевт Първо физическите терапевти правят оценка на пациента. След това планират и изпълняват рехабилитационни програми, предназначени да подобрят мобилността на пациента, да увеличат силата на мускулите и да облекчат или поне да намалят болката. Лечебните планове често включват различни упражнения и разтягания, както и ръчни терапии и машини, които спомагат за подобряване на мускулната сила, диапазона на движение и двигателната функция. През следващото десетилетие ще се има все по-голяма нужда от подобни специалисти. Пациенти може да се нуждаят от рехабилитация след сърдечни пристъпи, инсулти и други заболявания, често свързани с напреднала възраст. Физиотерапевтите също така са все по-ангажирани с тези, които имат хронични заболявания, включително диабет и затлъстяване. 13. Анестезиолог Анестезиолозите са лекарите, отговорни за администрирането на обща или регионална анестезия, която позволява на хирурзите и другите лекари да завършат инвазивните процедури с малко или никакъв дискомфорт за пациента. Анестезиолозите също така наблюдават отблизо жизнените признаци и критичните жизнени функции на пациента преди, по време и след операция - вземайки бързи решения при ограничени данни, когато това се налага. 14.Хирург Хирурзите работят върху пациенти, които страдат от наранявания, заболявания или деформации. Тези специалисти могат да изберат специализации като ортопедични, неврологични, сърдечно-съдови и пластични хирургически операции. 15.Маркетинг мениджъри Маркетингът е дейност, набор от институции и процеси за създаване, общуване, доставка и обмен на предложения, които имат стойност за клиентите, партньорите и обществото като цяло. Успешният маркетинг води до големи приходи за компаниите и организациите, поради което статистиката прогнозира стабилен растеж на заетостта в този сектор. 16.Респираторен терапевт Респираторните терапевти осигуряват грижи за пациенти със сърдечни и белодробни проблеми. Те често лекуват хора, които имат астма, хроничен бронхит, емфизем, кистозна фиброза и сънна апнея, но също и тези, които имат сърдечен удар или страдат от инсулт. Предвид бъдещите потребности от подобни специалисти в здравеопазването, тази професия изглежда обещаваща и перспективна за работа. 17.Сестра анестезиолог 18.Офталмолог Офталмолозите се срещат с пациенти и извършват различни тестове, за да определят общи проблеми със зрението, като късогледство и далекогледство, за които могат да предписват очила или контакти. Те също така могат да тестват пациенти за очни заболявания, като например глаукома, за които могат да предписват лекарства. Очните лекари могат да извършват визуална терапия и за други проблеми, като например проблеми с движението на очите или проследяване на очите. Понякога тези лекари се сблъскват с проблем като диабетна ретинопатия, което е симптоматично за хроничен проблем като диабет. 19.Математик Един математик може да бъде всеки - от учителя по алгебра в средното училище до компютърния програмист. Някои математици провеждат предимно изследвания и разработване на теории, докато други използват теории и техники за решаване на ежедневните проблеми. Теорията е огромна част от работата на математика. Математиците използват формули и модели, за да подкрепят или опровергават теориите. Данните също са важен аспект в тази област, тъй като математиците анализират и интерпретират данни за практически цели, като бизнес, инженерни или научни решения и проблеми. Общите позиции, които математиците попълват, включват финансови анализатори, системни анализатори, преподаватели в началните и средни училища. Цифрово съхраняваните данни растат и компаниите ще се нуждаят от математици, които да анализират тези данни, за да подобрят процесите, да проектират и да създават продукти. Във време на несигурност по отношение на киберсигурността, математиците също ще бъдат необходими, за да помогнат на анализаторите в областта на информационната сигурност, да разработят системи за сигурност на данните. Накратко, полето бързо се разраства. 20.Оценител на разходите Оценителите на разходите изчисляват грубо как даден продукт или услуга ще бъдат произведени, конструирани, управлявани и ценообразувани. За разлика от финансовите анализатори, те директно консултират бизнеса и физическите лица при вземането на инвестиционни решения. Те събират и анализират данни, за да изчислят времето, ресурсите и труда, необходими за производството на продукти или строителните проекти. 21.Ветеринар Ветеринарните лекари изследват, диагностицират и лекуват животните. Напоследък отношението на хората към техните домашни любимци се промени - много хора виждат животните като членове на семейството - това означава, че техните очаквания за качеството на грижите към тях са много по-високи. Работата на ветеринаря не се ограничава с кучетата и котките. Някои ветеринари се специализират в грижите за селскостопански животни, а някои дори защитават безопасността на храната чрез инспекция на добитъка. Други пазят здравето ни чрез борба с болести, пренасяни от животните, и помагат за по-здравословното взаимодействие между хората и животинските им спътници. 22.Анализатор на информационната сигурност Тези специалисти планират и изпълняват мерки за сигурност, за да защитят компютърните системи и мрежи на организацията от проникване и кибернетични атаки. Правителства, здравни организации, финансови системи и други компании все повече се разчитат на анализатори на информационната сигурност, за да защитят своите информационни системи срещу хакери и кибератаки. Очакванията са позициите в тази професия да се увеличат. 23.Адвокат Адвокат, на най-общо казано съветва и представлява лица, предприятия и държавни агенции по наказателни или граждански правни въпроси. Адвокатите може да прекарат много време в провеждане на задълбочени изследвания, анализиране на предходни дела, привличане на свидетелски показания от свидетели и изготвяне на правни документи. Клиентите се обръщат към адвокати за всякакви правни въпроси и разчитат на тяхното познаване на закона, както и на преценката им. Работата на адвоката често може да е изтощителна. Прогнозите са нуждите от адвокати да нарастват. 24.Инженер Инженерите изследват, проектират, разработват, изграждат и изпробват различни устройства. Те често имат вродено любопитство относно начина, по който нещата работят. Инженерството е вълнуващо професионално направление, благодарение на иновациите. Очаква се заетостта в тази област да нарасне. 25.Акушерка Може да се каже, че тази професия е подобна на тази на акушер-гинеколог, въпреки че има някои съществени различия. Акушерката е медицинска сестра която има завършена степен по акушерство. Това означава, че акушерките са обучени, за да се справят с нормалната бременност, но само акушер-гинеколог може да извърши цезарово сечение например. Има много райони в страната, където такъв вид специалисти не достигат. 26.Счетоводител Счетоводител е лице, което поддържа или проверява финансовите отчети. Тъй като те се занимават с пари - понякога значителни суми - счетоводителите трябва да притежават висока степен на почтеност. И тъй като те постоянно контактуват с клиенти, счетоводителите трябва да бъдат добри комуникатори. Счетоводителите намират механизми за премахване на финансови загуби и измами. Докато хората печелят пари, ще се нуждаят от техните услуги. 27.Финансов съветник Финансовите консултанти се срещат с клиенти и ги съветват за финансите им. Могат също така да инвестират средства на клиента. Финансовите консултанти изпълняват ролята на борсов посредник, застраховател, финансов партньор - от малки независими практики до големи инвестиционни посредници. Съветниците трябва да могат да слушат своите клиенти, да обясняват сложни идеи по лесни за разбиране начини и да могат да симпатизират на своите клиенти. Очаква се това да бъде една от по-бързо развиващите се професии през следващото десетилетие. 28.Логопед Логопедите оценяват, диагностицират и третират разнообразни нарушения на речта, звука, езика, гласа. Те също работят със семейството на пациента, за да им помогне да се грижат за любим човек с речни или езикови затруднения. 29.Строителен инженер Обхватът на професията е проектирането и поддръжката на обществените сгради, пътища, мостове, водни и енергийни системи, както и обществени съоръжения като пристанища, железопътни линии и летища. Гражданското строителство датира от векове и е един от най-големите сектори в инженерното направление. Строителните инженери се занимават с тези проекти от тяхното начало до надзора на строителството, докато проектът се приключи. Инженерното строителство е широко поле. Специалностите включват архитектурни, структурни, транспортни, трафични, водни ресурси и геотехнически инженеринг. Екологичното инженерство е друга специалност и използва инженерни принципи, за да защити здравето на природата и хората. Строителните инженери могат да работят за държавни или местни власти или в частния сектор в консултантски или строителни фирми. Някои строителни инженери притежават надзорни или административни длъжности, докато други се реализират в проектирането, строителството или преподаването. Нуждата от тези специалисти ще расте през следващите години. 30.Финансов мениджър Финансовите мениджъри носят отговорност за надзора над финансите на големите компании, агенции и всички останали. Заедно с екипите си, те координират счетоводството и изготвят финансови отчети, отчети за паричните потоци и прогнози за печалбата. Трябва да са запознати с различни закони и разпоредби. Освен работата с числа, финансовите мениджъри трябва да имат и добри комуникативни умения. 31.Техник на вятърни турбини Техниците на вятърни турбини, известни също като вятърни технологии, са специалистите, които отговарят за инспектирането и поддържането на вятърни турбини. Това означава поддръжка или отстраняване на неизправности в електрическите, механичните или хидравличните компоненти на турбината и подмяната или фиксирането на тези неизправности. Професията предлага и добри заплати и предимства, както и възможности за пътуване. Вятърните турбини са станали по-конкурентоспособни с други форми на производство на електроенергия, а техниците ще са необходими за поддържането на все повече вятърни турбини. 32.ИТ мениджър Мениджърите на компютърни и информационни системи или мениджъри на информационни технологии са водачите, които помагат на организациите да навигират в непрекъснато променящия се лабиринт на модерните технологии. Тези важни служители осигуряват краткосрочни и дългосрочни визии за технологичните нужди и цели на компанията. Статистиката прогнозира силен ръст на професията. 33.Масажист Масажистите облекчават болката, намаляват стреса, облекчават мускулите - просто карат хората да се чувстват по-добре. С повече от 80 вида терапии, масажистите имат много начини да осигурят това облекчение. Масажните терапевти могат да се специализират в дълбоките тъкани, акупресура, рефлексология, ортопедия, спортен масаж и други области. Често масажистите стават експерти в няколко области, като всички те изискват специфични умения и техники. Продължителността и видът на масажа обикновено зависи от състоянието и желанията на клиента. Масажистите работят в различни среди, включително спа центрове и болници, а някои от тях са самостоятелно заети със собствен малък бизнес. Нарастващият брой спа центрове и масажни клиники през последните години подчертава нарастващото търсене на масажни услуги. 34.Училищен психолог Училищните психолози идентифицират, диагностицират и лекуват ученици с умствени увреждания, психични разстройства и други поведенчески или емоционални проблеми. Те също така разработват планове за решаване на тези проблеми и насочват учениците към други ресурси за психично здраве, когато това е необходимо.  Трудовите им задължения са разнообразни. Тези специалисти по психично здраве могат да помогнат на учениците, като например кандидат-студенти да преодолеят стреса. Учениците са изправени пред доста стресираща среда. За някои от тях този стрес се преобразува в мисли за самоубийство, тревожност и депресия, а училищните психолози са най-важният човек в разрешаването на тези проблеми. Осъзнаването на важността за психичното здраве на учениците ще доведе до нарастваща нужда от психично-здравни услуги в училищата и търсенето на повече училищни психолози. 35.Фармацевт Аптеките в квартала ви предлагат много повече, отколкото просто да изпълнят рецепта. Фармацевтите наистина дават лекарства, но първо проверяват възможните взаимодействия с други лекарства или медицински състояния. Те също така инструктират пациентите как да приемат лекарствата и ще ги информират за това какво да правят, ако възникнат някои нежелани реакции. Фармацевтите са неразделна част от здравния екип. 36.Анализатор на компютърни системи Анализаторите на компютърни системи използват своите знания за информационните технологии и бизнеса, за да проектират по-добри компютърни системи и процеси за своите клиенти - хардуерът, софтуерът и мрежите да работят по-ефикасно и ефективно. Тъй като предприятията и организациите все повече разчитат на информационните технологии нуждата от тези специалисти ще расте. 37.Водопроводчик Растежът на работните места за водопроводчици се очаква да бъде по-бърз от средния. Нови сгради и жилища се изграждат, за да отговарят на по-стриктни стандарти за ефективност на водата, а фирмите, които се настаняват в по-стари сгради, правят реконструкции, за да използват по-енергийно ефективни системи, така че възможностите са в изобилие. 38.Епидемиолог / медицински учен Епидемиолозите изследват причините за заболяванията, за да предотвратят предаването и повтарянето им, включително разследване на причинителите на инфекция или събирането на кръвни проби в център за извънболнична помощ. Тези медицински учени могат да работят в болници, лаборатории или университети или за фармацевтични компании. 39.Полицай 40.HR специалист HR специалистите помагат за изграждането на бизнеса, като наемат талантливи хора. Работата изисква аналитични умения и бизнес познания. Специалистът по човешки ресурси може да има различен набор от задачи, като се започне от набиране или обучение на нови служители, отговори относно ползите от служителите, до решаване на проблеми относно кадрите. 41.Брачен и семеен терапевт Това е деликатна работа. Тези терапевти помагат на хората да решават конфликти. Все повече хора търсят професионална помощ при решаването на техните умствени и емоционални проблеми. Търсенето на подобни терапевти ще се увеличи с около 20%. 42.Диетолог и специалист по хранене Диетолозите и специалистите по хранене са експерти в областта на храненето и съветват клиентите как да се хранят, за да постигнат желаната цел, независимо дали това е намаляване теглото или хронично заболяване. Техните клиенти могат да са хора с ниски доходи, които трябва да се хранят здравословно с определен бюджет. Голяма част от диетолозите и специалисти по хранене са наети от болниците, за да осигурят подкрепа медицинската терапия. Във връзка със застаряващото население, което се стреми да остане здраво, както и с нарастващото затлъстяване сред населението, което търси помощ и промяна на начина на живот тези специалисти ще се търсят все повече. 43.Картограф Ще ги намерите на вашия смартфон, като ви дават указания за маршрут от точка А до точка Б. Търсенето на картографи е високо. И не е чудно. От 2001 г. насам ние сме свидетели на експлозия на интерактивни карти, демократизация на картографските инструменти, инструментите, базирани на клауд, съхранението на данни... Професията е перфектното пресичане на различни интереси. Има аналитична част от работата, която включва използване на данни за намиране на тенденции и модели. Също така има художествена част от работата, която включва визуализиране на данните в дизайна. Търсенето на точни карти, особено в уеб базирани платформи, се очаква да доведе до ръст на заетостта. 44.Уеб разработчик Уеб разработчиците създавт на уеб сайтове. Когато тези художници си свършат добре работата си, всичко в сайта се вписва отлично, от цветовете и графиката, до изображенията и специалните ефекти. Работата включва срещи с клиенти и задаване на различни въпроси като "Какво искате да постигне сайтът Ви?" и по-подробни въпроси като "Какви функции искате да имате в сайта си?" След като установи желанията на клиента, уеб дизайнерът ще започне да проектира. Работата изисква познаване на софтуерни програми, уеб приложения и езици за програмиране, както и задълбочено разбиране на принципите на дизайна. Работната среда за уеб програмистите варира от големи корпорации до малки фирми. Разширяването на електронната търговия се очаква да бъде основният двигател на растежа на работните места за уеб разработчици през следващото десетилетие. 45.Оптик Ако носите очила или контактни лещи, вероятно сте свикнали да посещавате оптик. Тези специалисти обикновено работят в магазини, където продават очила.Този вид дейност има и стилен компонент, тъй като пациентите искат да изглеждат добре с очила. Оптиците трябва да знаят как да използват различни инструменти и измервателни уреди, за да осигурят добро прилягане на очилата към лицето на пациента. Ако очилата не са удобни, хората няма да ги носят. 46.Учител Учителите специализират в различни области като английски, математика, химия, изкуство и др. Обикновено в голямо училище, където се преподава на пет или шест класа, може да се срещнат с над 100 ученика всеки ден. Извън учебната програма учителя също ще имате консултантска роля, ще помага на учениците с различни лични проблеми, които те изпитват, и ще ги съветват по планове за колеж и кариера. Допълнителни отговорности могат да включват квесторска дейност, организиране на екскурзии и извънкласни дейности. Търсенето на учители нараства с всяка изминала година. 47.Служител по ремонт и поддръжка Общите работници по поддръжката и ремонта са като лекари за вашия дом. Те трябва да имат добри умения за решаване на проблеми, а понякога те трябва да бъдат креативни, когато решението не е толкова очевидно. Работниците трябва да бъдат в добра физическа форма, за да издържат да стоят клекнали, да се навеждат, трябва да могат да повдигат тежки предмети и да работят със сложни инструменти. Трябва да имат познания в дърводелството и водопровода да могат да отстраняват малки електрически проблеми. Тази професия също има обещаващи перспективи за работа. 48.Преводач Изисква се както владеенето на втори език, така и способности да се интерпретира на този език в различни области: например онези, които помагат на лица, които не говорят английски в съдебната зала, трябва да имат познания в терминологията на правото. Целта на преводачите е превода да бъде копие на оригинала с възможно най-голямо запазване на стила и структурата. С увеличаването на глобализацията, нуждата от преводачи ще расте. 49.Съветник по злоупотреба с вещества и разстройство на поведението Съветниците за поведенчески разстройства осигуряват лечение и подкрепа за тези, които се борят с пристрастявания като алкохолизъм, хранителни разстройства или поведенчески проблеми. Тези професионалисти в областта на психичното здраве могат да помогнат за интегрирането на пациентите обратно в техния живот. Част от този процес включва консултация със семействата на пациентите за това, какви варианти на лечение са най-подходящи за подобряване на състоянието на техните близки. С увеличаването на зависимостите и броя на заболелите, ръста на заетостта на тези специалисти ще расте с по-бърз темп, отколкото много други професии. 50.Политолог Политолозите използват своя опит, за да разберат как политиките и законите засягат правителството, бизнеса и хората. Те обръщат поглед към историята и наблюдават актуалните теми, за да прогнозират тенденциите. Политолози ще бъдат необходими на правителствата, политическите организации, лобистки фирми и синдикати.
Вземането на решения за бъдещето никога не е лесно, особено когато целият живот е пред вас и се тревожите да не изберете грешната посока. За много млади хора един от първите важни въпроси, които ще изникнат след завършването на средното образование, е: дали да отидат в университет, или директно в трудовата реалност? Това е много стар въпрос, на който е трудно да се отговори. Ние обединихме някои разсъждения, чрез които се надяваме да ви помогнем да вземете правилното за вас решение. Зависи какво искате да постигнете в живота си… Има отрасли, в които нормата е да се изисква от служителите да имат университетска образователна степен. Това са традиционно по-академичните отрасли, като медицина, математика или научни дисциплини, за които са необходими години обучение, за да развиете необходимите умения. В много отрасли обаче — особено в онези с по- професионална насоченост  — професионалният опит може да бъде точно толкова ценен, колкото и университетското образование, тъй като той осигурява практическия опит, който липсва понякога в университетските курсове. Помислете си каква кариера бихте искали да имате и може да откриете посоката, в която трябва да поемете.   …и ако всъщност все още не знаете А ако все още не сте решили какво искате да правите? Дори да изберете университет или работа, не означава, че сте избрали тази кариера до края на живота си. Ако на по-късен етап искате да преминете към друг отрасъл, тогава времето, прекарано в университета или в професионалната сфера, няма да е било загубено. Комуникационните и цифровите умения са преносими и универсални. Те ще са ви полезни в бъдеще, където и да отидете. Освен това може би си струва да прегледате раздела  умения и длъжности, които са особено търсени от работодателите . Може да откриете нещо, което ви интересува и което би могло да увеличи шансовете ви за наемане на работа, независимо дали навлизате директно в професионалната сфера, или първо минавате през университета.   Има и финансови последици Парите са винаги деликатна, но важна тема — особено в държави, където младите хора често излизат от университета със значителни дългове. Повечето курсове са свързани в някаква степен с разходи, които може да ви съпътстват и след университета, докато навлизането в професионалната сфера ще ви помогне да направите спестявания. В дългосрочен план обаче инвестицията може да си струва, тъй като притежаването на университетска образователна степен ще ви отвори вратите към по-добре платени позиции. Освен това в много държави от ЕС има възможности за отпускане на стипендии, които може да са от полза на младите хора по време на следването в университета, като по този начин ще избегнат дългия процес на изплащане на дълга след приключване на следването.   Можете да направите и двете С цел допълнителни финансови средства или натрупване на опит, много студенти съчетават следването си в университета с работа на непълен ден. Това може да не е винаги възможно, особено ако специалността, която следвате, е с натоварена програма, но пък може да е добър начин да вземете най-доброто от двете реалности. От друга страна, само защото сте решили да навлезете в трудовата реалност, не означава, че следването вече не е опция. Дистанционното обучение стана все по-достъпно благодарение на технологичния напредък, а полудневните курсове дават възможност за гъвкавост, която да отговаря на вашите нужди. Освен това все повече университети помагат за разрешаването на тази дилема, като предлагат курсове, които включват едновременно следване и работа. Посещаването на такъв курс ви дава възможност да извлечете полза от двете реалности, така че защо не проверите какво могат да ви предложат университетите във вашата държава или в чужбина?   Има и трети вариант Друг начин за преодоляване на различията между работа и учене са професионалната подготовка, практиките и стажовете. Те също така са чудесен начин да направите малка стъпка към отрасъл или кариера, който/която ви интересува, и да натрупате полезен опит. Разгледайте u раздела  Търсене на възможности за млади хора  на Drop’[email protected], за да започнете търсенето си за идеалната професионална подготовка, практика или стаж.   Разбира се има много други неща, които трябва да вземете предвид — това не е лесно решение — но се надяваме, че с този материал ви помогнахме да определите някои от основните съображения! Каквото и да решите, защо не добавите друго измерение, като го направите в друга държава? В нашата статия, посветена на  Следване, обучение или работа в друга държава , можете да откриете някои важни съвети, които да имате предвид в началото. Статия от https://ec.europa.eu/eures/